Konsument

Konsument we współczesnym świecie jest kluczowym ogniwem wpływającym na funkcjonowanie firm, marek, rozwój nowych produktów i usług. Badania konsumentów to skarbnica wiedzy, dlatego tak ważne jest, aby skupić się na dobrym zrozumieniu konsumenta, otaczającej go rzeczywistości i wydobyciu wartościowych insightów.

Kluczowym obszarem badań jest zrozumienie konsumenta w jego naturalnej rzeczywistości oraz odkrycie jego potrzeb i oczekiwań. W Atena Research & Consulting odkrywamy potrzeby, oczekiwania, pragnienia, docieramy do nieodkrytych dotąd insightów.

W badaniach konsumenckich wykorzystujemy zarówno metody jakościowe, jak i ilościowe. Korzystamy m.in. z takich narzędzi, jak Insightment (poszukiwanie i generowanie najbardziej atrakcyjnych rynkowo insightów) oraz Usage & Attitude (badania zwyczajów i zachowań konsumenckich, które stanowią niezwykle cenne źródło wiedzy na temat relacji pomiędzy marką/ produktem, jej konsumentami oraz otoczeniem rynkowym).

Konsument jest kluczowym aspektem wpływającym na to, jaką politykę rozwoju przybiera dana firma lub marka. Skupiając się na poznaniu i zrozumieniu konsumenta można w łatwy sposób ocenić w jakiej sytuacji rynkowej znajduje się firma oraz czy jej produkty i usługi mają szanse odniesienia sukcesu rynkowego.

Co daje badanie konsumenta?

  • Poznanie i zrozumienie zwyczajów zakupowych i zachowań konsumentów
  • Odkrycie wartościowych insightów, niezaspokojonych potrzeb
  • Weryfikacja motywów zakupu i procesów decyzyjnych
  • Poznanie oczekiwań konsumentów wobec produktów i usług
  • Ocena poziomu znajomości oferty firmy
  • Ocena poziomu lojalności konsumenta wobec marki

Przykładowe obszary naszej pracy:

  • Etnografia
  • Badania insightów, warsztaty insightowe
  • Badania U&A, badania zwyczajów i zachowań konsumenckich
  • Zrozumienie potrzeb, oczekiwań i pragnień

Artykuły powiązane tematycznie