Raport: Power Generation, Pokolenie 50+, co o nich wiemy?

Poznaj raport z reprezentatywnych badań segmentacyjnych i etnograficznych pokolenia Polaków 50-70.

Mają wysoką siłę nabywczą, świetnie odnajdują się w świecie nowych technologii, dysponują wolnym czasem, który inwestują w zainteresowania, dbają o swoje zdrowie, są aktywni i przeżywają drugą młodość. Wyniki badania „Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po 50.” przeczą wszystkim stereotypom na ich temat.

Badanie pokazuje zupełnie inny obraz pokolenia 50-70 niż ten, który od lat jest utrwalony w świadomości społecznej.

Przygotowany na podstawie badania kompleksowy raport dotyczący pokolenia 50-70 został podzielony na takie obszary jak: wartości i obawy, lifestyle i czas wolny, digitalizacja, konsumpcja i reklama, podróżowanie, aktywność zawodowa i rozwój osobisty, finanse oraz zdrowie. W raporcie wyodrębniono i szczegółowo opisano siedem typów psychograficznych generacji 50+, czyli postaw, zachowań i podejścia do życia.

Dzięki metodologii będącej połączeniem badań etnograficznych oraz ilościowych wiemy, jak wygląda życie codzienne osób z grupy 50+. Oddaliśmy im głos. Byliśmy w ich domach, rozmawialiśmy z nimi, poznaliśmy ich sposób myślenia, styl życia, obawy, bolączki, pragnienia i nadzieje.

Agnieszka Brytan-Jędrzejowska, CEO, Dyrektor Zarządzająca Atena Research & Consulting.

Poznaj raport z reprezentatywnych badań segmentacyjnych pokolenia Polaków

Pobierz teaser raportu Power Generation 50-70

Polacy powyżej 50. roku życia, to bardzo liczna i niejednorodna grupa, ale większość z nich to dobrzy konsumenci, którzy mają najwyższą siłę nabywczą w Polsce. Warto ich dobrze poznać i dowiedzieć się jak do nich dotrzeć.

My to wiemy i chcemy podzielić się tą wiedzą w naszym raporcie oraz podczas organizowanych przez nas warsztatów dla klientów z różnych branż.

Agnieszka Brytan-Jędrzejowska.

„Power Generation. Pieniądze seks i władza – co napędza osoby po 50.” przeprowadzono metodą ilościową oraz jakościową na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Pomiar ilościowy zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 815 osób w wieku 50-70 lat (reprezentatywność dla płci, przedziałów wiekowych, wykształcenia oraz wielkości zamieszkiwanych miejscowości). W badaniu jakościowym zrealizowano 24 pogłębione wywiady etnograficzne w domach i otoczeniu respondentów, uzupełnione 24 pamiętnikami etnograficznymi.

Zainteresował Cię raport? Pozostaw nam swoje dane kontaktowe.

Najnowsze artykuły