Service design, design thinking, new product development jako metody tworzenia usług dostosowanych do potrzeb konsumentów

Service design, design thinking, new product development. Projektowanie produktów i usług, wdrażanie innowacji, usprawnianie pod kątem użyteczności (User Experience) i dostosowanie do potrzeb rynkowych.

Projektowanie usług
Projektowanie usług

Service design, design thinking, new product development. Projektowanie produktów i usług, wdrażanie innowacji, usprawnianie pod kątem użyteczności (User Experience) i dostosowanie do potrzeb rynkowych.

Wprowadzanie nowych usług to przede wszystkim projektowanie innowacji, ale także usprawnianie już istniejących usług pod kątem użyteczności i ich dostosowania do aktualnych potrzeb rynkowych. Dlaczego jest to takie ważne? To proste – tylko usługi w pełni odpowiadające na potrzeby konsumenta zostaną zaakceptowane przez rynek i użytkowników.

Przy projektowaniu usług chętnie korzystamy z różnych rozwiązań, z naciskiem na Design Thinking. Jest to nowoczesna metoda wspierająca tworzenie innowacyjnych produktów czy usług, opierająca się na wnikliwej analizie i zrozumieniu problemu/ów oraz znalezieniu odpowiedzi na potrzeby użytkownika. Polega na budowaniu głębokiego zrozumieniu konsumenta, generowaniu pomysłów, budowaniu prostych prototypów produktowych i testowaniu ich w praktyce z docelowymi użytkownikami.

Główne idee i założenia Design Thinking to:

  • Skoncentrowanie na użytkowniku i zrozumienie jego potrzeb
  • Patrzenie na problematykę z wielu perspektyw
  • Częste eksperymentowanie, prototypowanie i badanie wielu hipotez

Inne przykładowe obszary naszej pracy w zakresie projektowania usług:

  • New Product Development (kompleksowe badania NPD) – wprowadzanie produktów na rynek. Holistyczny proces badawczy realizowany autorskimi, wypracowanymi na przestrzeni lat metodologiami, obejmujący: workshopy, szeroką eksplorację rynku (od strony konsumentów, ale także liderów opinii i trendsetterów), ocenę konceptów, potencjał dla nowego NPD z mocnym USP i badanie koncepcji kreatywnych.
  • Badania użyteczności (User Experience, Ux) – testowanie, tworzenie, projektowanie, prototypowanie portali, aplikacji, stron internetowych, produktów i usług.
  • Analizy służące optymalizacji produktów – analizy TURF oraz Penalty Analysis.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania do tego co przeczytałeś?
Zachęcamy do kontaktu!

Skontaktuj się

Artykuły powiązane tematycznie