Case study: Projektowanie usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu bankiem

Customer Journey Map z perspektywy doradcy. Identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji i usprawnień.

Case study zarządzanie bankiem
Case study zarządzanie bankiem

Case study

 • Sektor

  Bankowość

 • Temat projektu

  Customer Journey Map z perspektywy doradcy

 • Narzędzia

  Warsztaty kreatywne z pracownikami banku – pracownicy różnego szczebla w całej Polsce

 • Rezultat projektu

  Stworzenie docelowego CJM doradcy – strategiczne rekomendacje dotyczące pożądanego modelu procesu, aby wspierać jakość obsługi

Zrealizowane cele biznesowe

 • Rozpoznanie aktualnego Customer Journey Map doradcy

 • Wskazanie i ocena wszystkich elementów CJM, w których uczestniczy doradca:

  • punktów styku (touchpoints),
  • aktorów procesu – analiza handoff (wskazanie uczestników procesu i wzajemnych powiązań między nimi),
  • punktów pozytywnych (sweet spots) oraz punktów krytycznych (moment of truth),
  • milestones.
 • Modelowanie AS IS-TO BE – rekomendacje dotyczące usprawnienia procesów biznesowych w firmie, obejmujące:

  • analizę sekwencji działań podejmowanych przez pracowników we współpracy z otoczeniem oraz wewnątrz banku („as is”),
  • identyfikację obszarów wymagających poprawy, optymalizacji,
  • zaprojektowanie usprawnień w funkcjonowaniu i zarządzaniu bankiem poprzez reorganizację procesów zachodzących wewnątrz firmy („to be”).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania do tego co przeczytałeś?
Zachęcamy do kontaktu!

Skontaktuj się

Najnowsze artykuły