Strategie marketingowe

W Atena Research & Consulting wskazujemy, jak pozycjonować się na konkurencyjnym rynku i jaką strategię obrać, by wygrywać.

Strategia marketingowa

Program strategiczny według Atena Research & Consulting

Kompleksowe programy strategiczne bazują na interdyscyplinarnej perspektywie badaczy i strategów, holistycznej wiedzy o rynkach i kategoriach oraz wachlarzu nowatorskich narzędzi strategicznych. To dzięki kombinacji tych elementów tworzymy całościową diagnozę problemów i wyzwań współczesnych marek oraz kreujemy wizjonerskie i trafne strategie biznesowe.

Wieloletnie doświadczenie, rozeznanie rynku oraz biznesowa intuicja sprawiają, że możemy znaleźć się w gronie nielicznych, którzy są w stanie kompleksowo doradzać firmom.

W naszym zespole łączymy kompetencje współczesnego data scientist ze strategicznym know-how.

Jesteśmy wsparciem dla Twojego biznesu
na każdym etapie procesu strategicznego.

Wspólnie z naszymi klientami tworzymy strategie marketingowe (pozycjonowanie, repozycjonowanie, architektura marki, portfolio, value proposition), strategie komunikacji, strategie portfelowe, strategie wejścia na rynek.

Wszystkie nasze programy opieramy na solidnej diagnozie rynku i konkurencji.

W naszych projektach kierujemy się metodologią Agile (techniką małych kroków). Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, odpowiednio układamy jego logikę i poszczególne etapy. Dzięki czemu współpraca opiera się na elastyczności i jak największym dopasowaniu do Twoich potrzeb.

Zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej jest możliwe dzięki zaproponowaniu konsumentom oferty najlepiej dopasowanej do ich potrzeb. Jednak, aby strategia marketingowa odniosła sukces musi zostać rzetelnie przygotowana w oparciu o fachową i dogłębną wiedzę na temat rynku, trendów, konsumentów i ich potrzeb.

Dzięki wiedzy eksperckiej potrafimy odróżnić deklaracje konsumenckie od rzeczywistych zachowań, a do projektów wnosimy dodatkową wartość jaką jest nasz know-how i  doświadczenie z prowadzonych z sukcesem projektów doradczych. To właśnie kompilacja sprawdzonych i innowacyjnych rozwiązań, a także umiejętność ich łączenia sprawiają, że wyzwania biznesowe przestają być dla naszych Klientów problemem.

Zobacz po jakie narzędzia sięgamy w projektach strategicznych:

 • CREATIVE*WORKSHOP

  Kreatywne „burze mózgów” moderowane przez naszych strategów i badaczy – to kilkugodzinne spotkania, oparte o metodę Design Thinking. Pomagają połączyć doświadczenia i pomysły pracowników różnych działów firmy, aby wspólnie wykreować wartościowe idee i koncepty, a także tworzyć nowe pomysły.

 • CONSUMER INSIGHT*SESSION

  Podczas dynamicznych warsztatów, zderzymy Waszą wizję nowych produktów (Twojej firmy, agencji reklamowej, itd.) z wizją Twoich konsumentów, wspólnie generując insighty konsumenckie pod budowę konceptów dla NPD. Consumer Insight*Session to niezastąpione źródło inspiracji i insightów!

 • DESIGN*THINKING

  To niezwykle ceniona przez naszych Klientów metoda twórczego rozwiązywania problemów, tworzenia nowych/innowacyjnych produktów, usług lub procesów, poprzez określenie prawdziwych potrzeb użytkowników. Dzięki niej, pomażemy Ci zobaczyć nowe możliwości, a także zwiększyć szybkość i efektywność tworzenia nowych rozwiązań.

 • BRAND*REVIVAL

  To nasz autorski program konsultingowo-badawczy, za pomocą którego odbudowujemy kapitał „starych” marek. Proces warto przeprowadzić, gdy Twoja marka traci sprzedaże lub przestaje rosnąć, a Ty szukasz solidnej strategii i konkretnych rekomendacji do odbudowania jej kapitału lub odpowiedzi na pytanie, czy warto dalej w nią inwestować.

 • VALUE*PROPOSITION

  Przy pomocy tego narzędzia pomożemy Ci w konkretny i jasny sposób zwizualizować przewagi produktu, jego USP (unique selling proposition), PoD (point of difference), a także grupę docelową i ważne dla niej wartości. To punkt wyjścia do budowania strategii każdego produktu.

 • CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CEM, CX)

  To wyjątkowa metoda badania satysfakcji i więzi marki z klientem. Wspólnie tworzymy mapę podróży konsumenta z Twoją marką/usługą, opartą na sprawdzonej przez nas metodzie „osi czasu”, przedstawiającej relację klienta z marką w poszczególnych punktach styku, z wyróżnieniem Sweet Spots i Moments of Truth. Mamy bogate doświadczenie w projektach Customer Experience Management w różnych sektorach rynkowych.

 • CATEGORY ASSESMENT

  Zaawansowany program doradczo – strategiczny, pomoże Ci spojrzeć na markę/produkt z wielu perspektyw. Bazuje on zarówno na Twoich danych, danych o kategorii dostępnych na rynku, jak i wieloletnim doświadczeniu naszych badaczy i strategów. Na podstawie szczegółowej diagnozy aktualnej sytuacji marki/usługi na rynku, zdefiniujemy dalsze kierunki działań strategicznych dotyczące rozwoju Twojej marki.

 • INVEST*STRATEGY (NPD*STRATEGY)

  Kompleksowy program badawczo – strategiczny, w którym wspólnie opracujemy strategię wejścia na rynek i inwestycji w nowy produkt/usługę/kategorię. Dzięki głębokiej diagnozie rynku i kategorii, wyznaczymy kierunki strategiczne zawierające konkretne rekomendacje. Dowiesz się, jak budować na nowym rynku, na jakich wymiarach osadzić produkt/ markę, do jakiej grupy docelowej ją kierować.

Artykuły powiązane tematycznie