Case study: Telemedycyna, diagnoza rynku

Telemedycyna, e-zdrowie - eksploracja zagadnień, potencjał w Polsce.

Case study telemedycyna
Case study telemedycyna

Case study

 • Produkt

  Telemedycyna, IT records for health (EHR), cloud technologies, education for medical staff

 • Sektor

  Healthcare, technologie w medycynie

 • Temat projektu

  Telemedycyna dla segmentu healthcare w Polsce – eksploracja zagadnień i potencjał rozwiązań telemedycznych

 • Narzędzia

  Desk Research, pogłębione wywiady indywidualne z ekspertami rynkowymi z zakresu telemedycyny, EHR i cloud technologies oraz lekarzami

 • Rezultat projektu

  Wyznaczenie potencjałowych obszarów biznesowych dla klienta w segmencie healthcare w kategorii e- zdrowie/telemedycyna.

Zrealizowane cele biznesowe

 • Diagnoza rynku e-zdrowia w Polsce – eksploracja 4 obszarów tematycznych: telemedycyna, IT records for health (electronic records), cloud technologies, education for medical staff

 • Ustalenie podstawowych terminologii i definicji w w/w obszarach e-zdrowia w Polsce

 • Wskazanie kierunków rozwoju dla tych obszarów

 • Analiza driverów i barier zastosowania rozwiązań e-zdrowotnych w Polsce w w/w obszarach

 • Identyfikacja głównych graczy i potencjalnych partnerów w obszarach telemedycyny, IT records for health (electronic records), cloud technologies, education for medical staff w Polsce

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania do tego co przeczytałeś?
Zachęcamy do kontaktu!

Skontaktuj się

Najnowsze artykuły