Poszukiwanie przestrzeni dla nowych obszarów biznesowych

Dla każdej firmy poznanie i zrozumienie własnych kategorii produktowych wraz z rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań konsumenta jest niezwykle istotne z punktu widzenia sukcesu biznesowego.

Nowe rynki
Nowe rynki

Dla każdej firmy poznanie i zrozumienie własnych kategorii produktowych wraz z rozpoznaniem potrzeb i oczekiwań konsumenta jest niezwykle istotne z punktu widzenia sukcesu biznesowego.

Odkrywanie nowych insightów konsumenckich jest już teraz wpisane w DNA każdego działu marketingu i badań marketingowych.

W Atena Research & Consulting analizujemy nowe rynki i kategorie produktowe, diagnozujemy niezaspokojone potrzeby konsumenta, poszukując przestrzeni dla nowych obszarów biznesowych.

Podczas analizy nowych rynków i trendów definiujemy kategorię wykonując diagnozę strategiczną, w oparciu o:

 • Rozpoznanie potencjału rynkowego kategorii oraz potencjału wzrostu rynku
 • Identyfikację i charakterystykę grupy docelowej kategorii i marki
 • Definicję Category Entry Points
 • Drivery i bariery zakupowe, proces decyzyjny (drzewo decyzyjne)
 • Odtworzenie pozycjonowania marek konkurencyjnych oraz reguł rządzących kategorią
 • Określanie poziomu lojalności
 • Określanie poziomu cenowego, elastyczności cenowej
 • Wskazanie potencjałowego kierunku rozwoju marki/produktu/usługi

Przykładowe obszary naszej pracy:

 • Diagnoza rynku i kategorii, zrozumienie kontekstu rynkowego
 • Usage & Attitude – postawy, zwyczaje i zachowania konsumenckie
 • Profil klienta, charakterystyka grupy docelowej
 • Lejek zakupowy, laddering, drzewo decyzyjne
 • Segmentacja
 • Strategia wejścia na rynek, NPD
 • Pozycjonowanie marek
 • Drivery, triggery i bariery
 • Value Target

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania do tego co przeczytałeś?
Zachęcamy do kontaktu!

Skontaktuj się

Artykuły powiązane tematycznie